Zhongjian Jinxiu City


Classification:Integrated Camp

Release time:2023-02-08 10:05


Zhongjian Jinxiu City

Customer Name:China Construction Eighth Bureau First Construction Company
Quantity: prefab house 16,856㎡ 

prefab house

 

prefab house

 

prefab house

prefab house

 

prefab house

 

prefab house
prefab house​​​​​​​
 
 
 
 
 

Related Cases